Bảng tổng sắp
huy chương
TT Đội Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 154 91 86 331
2 Thái Lan Thái Lan 62 68 98 228
3 Singapore Singapore 45 44 56 145
4 Indonesia Indonesia 43 61 57 161
5 Philippines Philippines 40 57 79 176
6 Malaysia Malaysia 34 39 73 146
7 Myanmar Myanmar 7 12 19 38
8 Campuchia Campuchia 6 9 24 39
9 Lào Lào 1 6 22 29
10 Brunei Brunei 1 1 1 3
11 Đông Timor Đông Timor 0 2 1 3

Cập nhật lúc: 12:20:22 20/05/2022

Bảng tổng sắp

Xem thêm